Contact Us

ansar@spenomatic.net 

chemicals@spenomatic.net

+254723894588 

+254734836570

+254754538438

  Spenomatic Labs & Chemicals Limited


  Spectrum Business Park,
  Godown No. 57,
  Baba Dogo Road, Ruaraka,
  Nairobi Kenya.

   
  Ansar Shaikh
  Ansar Shaikh
  Director
  Ganesh
  Ganesh
  Sales Manager
  Kelly Patrick Ondoro
  Kelly Patrick Ondoro
  Senior Sales Executive